top of page
Samarbejdspartner

 Jeg har en udliciterings- og samarbejdsaftale igennem AMU SYD 

Fag:
40002 - Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet
40003 - Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere
40003 - Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere
40025 - Medvirken til udvikling af virksomhedens tryksager
40337 - Opbygning/anvendelse af kundedatabase i CRM-system
40338 - Anvendelse af forhandlingsteknik i detailhandlen
40373 - Sidemandsoplæring
43179 - Fastlæggelse af mål ved personligt salg
44373 - Anvendelse af præsentationsprogrammer
44396 - Præsentationsteknik i administrative funktioner
44478 - Reklamationshåndtering
44853 - Kommunikation og konflikthåndtering
45261 - Kundeservice
45362 - Personlig udvikling til arbejde og uddannelse
45368 - Værdibaserede arbejdspladser
45369 - Videndeling og læring for medarbejdere
45389 - Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen
45622 - Medarbejdernes personlige ressourcer i jobbet
46472 - Personligt salg - kundens behov og løsninger
46493 - Konflikthåndtering
47189 - Online kundeservice og -rådgivning
47212 - Brug af grafik i et tekstbehandlingsprogram
47236 - Administrative opgaver i salgsarbejdet
47248 - Samtaler og kundetyper i kundekontaktfunktioner
47249 - Telefonisk problemløsning i kundekontaktfunktioner
47250 - Samtalestyring i kundekontaktfunktioner
47252 - Telefonisk salg i kundekontaktfunktioner
47296 - Kundeservice i administrative funktioner
47297 - Kommunikation og feedback i administrativt arbejde
47632 - Den personlige uddannelses- og jobplan
48005 - Jobinstruktion, oplæring af produktionsmedarbejder
48395 - Etablering af teams
49259 - Kommunikation i teams
49266 - Forretningsforståelse i produktionen
49376 - Samarbejde i teams
49382 - Udvikling af teams
49384 - Uddannelsesplanlægning for medarbejdere
49733 - Møde- og webinartilrettelæggelse
49824 - Konflikthåndtering, kommunikation og adfærd.

Periode:
01.11.2023 til 31.10.2024

bottom of page